Overenskomst med Sygesikringen – Ydernummer: 703842

Sundhedsordning/forsikring
I mange tilfælde kan en sundhedsordning/forsikring enten privat/via arbejdet dække udgifterne for terapi hos psykologen.

Tilskud fra det offentlige
I visse tilfælde, kan kommunen ud fra en social og økonomisk vurdering, bevilge psykologbehandling med fuld eller delvis offentlig betaling.

Henvisning fra lægen fås til psykologbehandling, hvis du tilhører en af nedenstående personkredse:

• Røveri-, volds- og voldtægtsofre.
• Trafik- og ulykkesofre.
• Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
• Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
• Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
• Pårørende ved dødsfald.
• Personer, der har forsøgt selvmord.
• Kvinder, der som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
• Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
• Personer med let til moderat depression
• Personer med let til moderat angstlidelse herunder OCD.

Læs mere om tilskudsordninger hos Psykologer i Danmark

Konsultation
Hverdage.
Aften- og weekendkonsultation efter aftale.
Supervision, vejlednings- og konsulentopgaver aftales individuelt.

Priser ved lægehenvisning, konsultation á 45min.
Se priser på https://psykologeridanmark.dk/

Privat henvendelse, pr konsultation á 45min.
Individuel terapi                1200kr.
Par og familier (90 min.)   1600kr.

Betaling for konsultation foretrækkes med Visa.

Afbud
Afbud af planlagt samtale skal meddeles senest dagen før kl. 12.
Afbud senere er til fuld betaling + kr. 50 i gebyr.

Tavshedspligt
Som medlem af Dansk Psykolog Forening er jeg underlagt Etiske principper for nordiske psykologer, heriblandt Tavshedspligt.

Privatlivspolitik